royalintertrade/ October 30, 2018/ ออกแบบ

บ้านทรุดไม่ใช่เรื่องตลก ป้องกันไว้ ดีกว่าแก้ไขภายหลัง

เมื่อไม่นานมานี้ ปัญหาบ้านทรุด นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ โครงการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งสามารถพบเจอได้อยู่เป็นระยะ ตามช่องทางข่าวสารต่าง ๆ สำหรับปัญหาบ้านเกิดการทรุดตัวนั้น ถึงแม้จะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดความเสียหายได้มากมายมหาศาล

ดังนั้น แนวทางป้องกันบ้านทรุดนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องศึกษาเอาไว้ตั่งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างบ้านสักหลัง ซึ่งการทรุดตัวของบ้านนั้น ไม่สามารถตัดสินได้จากรูปลักษณ์ภายนอก ทำเลที่ตั้ง หรือแม้กระทั่งราคาบ้าน สำหรับแนวป้องกันการทรุดตัวของบ้านนั้น มีดังต่อไปนี้

ปัญหาบ้านทรุด ที่เกิดจากพื้นที่ในอดีตก่อนสร้างโครงการ

หลายคนซื้อบ้าน โดยดูทำเลเป็นปัจจัยหลัก ไม่ได้คิดถึงปัญหาบ้านทรุดมากนัก ดังนั้น สิ่งที่ต้องนึกถึงเป็นลำดับแรกเลยคือพื้นที่แต่เดิมก่อนจะสร้างโครงการบ้านนั้น ๆ ว่าเคยเป็นอะไรมาก่อน เช่น บึง หรือแอ่งน้ำ เนื่องจากพื้นที่ที่เคยเป็นบึงและแอ่งน้ำมาก่อน จะทำให้ดินบริเวณนั้นมีความอ่อนตัว

ดังนั้น เมื่อดินมีความอ่อนตัว จะทำให้อัตราการเกิดปัญหาบ้านทรุด ได้มากกว่าบ้านที่สร้างบนพื้นดินปกติได้มาตรฐาน แต่ทว่า สิ่งนี้ไม่ใช่สาเหตุที่จะทำให้เลือกหรือไม่เลือกที่จะซื้อบ้านตรงนั้น เพราะต้องดูปัจจัยอื่น ๆ เพื่อนำมาประกอบการติดสินใจเลือกซื้อ

ปัญหาบ้านทรุด ที่เกิดจากระยะเวลาการถมดินก่อนเริ่มก่อสร้าง

ถึงแม้พื้นที่เช่นบึง หรือแอ่งน้ำจะทำให้เกิดปัญหาบ้านทรุดได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะสร้างบ้านหรืออาคารต่าง ๆ บนพื้นที่เหล่านั้นได้เลย ดังนั้น ก่อนเริ่มต้นสร้างบ้าน มีสิ่งที่ต้องดูประกอบด้วยคือ ระยะเวลาในการถมดินก่อนการสร้างบ้าน ที่ควรทิ้งดินไว้ให้นานอย่างต่ำ  4-6 ปี

ปัญหาบ้านทรุด ที่เกิดจากวัสดุก่อสร้าง

สิ่งที่พอจะสามารถป้องกันปัญหาบ้านทรุดได้อีกอย่างก็คือ วัสดุก่อสร้างที่มีมาตรฐาน หรือจะเกินกว่ามาตรฐานก็ได้เช่นกัน ถือเป็นเรื่องที่ดีเข้าไปใหญ่ เพราะจะเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติภัยของโครงการบ้านนั้น ๆ หรือมีระยะเวลาในการรับประกันภัยที่ยาวนานขึ้นเป็นต้น

แนวทางป้องกันปัญหาการทรุดตัวของบ้านนั้น ควรให้ความใส่ใจอย่างยิ่งก่อนเลือกซื้อบ้านสักหลัง สำหรับกรณีของบ้านที่เกิดการทรุดตัง ที่เป็นข่าวเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีสาเหตุเกิดจากส่วนที่ไม่ได้ลงเสาเข็มอย่างพื้นถนนและพื้นหมู่บ้าน ไปจนถึงลานจอดรถหน้าบ้าน ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลักของการทรุดตัว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของบ้านนั้น จำเป็นต้องหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การซ่อมแซมแก้ไขที่ถูกต้อง

Share this Post