royalintertrade/ December 3, 2018/ ออกแบบ

หลังคาเมทัลชีทมีเสียงดังตอนฝนตก แก้ไขอย่างไรดี

            เมื่อฤดูฝนมาถึง บ้างหลังไหนที่มุงด้วยหลังคาเมทัลชีท มักจะประสบปัญหาเรื่องเสียงฝนที่ตกกระทบลงผืนหลังคา ซึ่งสามารถสร้างความรบกวนให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้ ไม่มากก็น้อย และถึงแม้จะมีข้อเสียเรื่อง “เสียง”แต่ก็แลกมากับข้อดีหลายประการ ที่หลังคากระเบื้องทำไม่ได้

ต้องเข้าใจก่อนว่า เหตุที่หลังคาเมทัลชีทมีเสียงดังในขณะฝนตกได้นั้น เกิดจากแผ่นเหล็กที่มีความบางมาก  เมื่อมีเม็ดฝนตกลงมากระทบแผ่นเหล็ก ก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน จนเกิดเป็นเสียงดังรบกวนได้ สำหรับวิธีการแก้ปัญหามีดังต่อนี้

ทำฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งฉนวนใยแก้ว ข้างใต้หลังคาเมทัลชีท

วิธีนี้ สามารถลดการส่งผ่านเสียงจากหลังคาเมทัลชีท ที่เกิดจากเม็ดฝนได้เป็นอย่างดี โดยการทำฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งฉนวนใยแก้วเพิ่มเติม ในลักษณะที่เหมือนกับแซนวิช โดยในขั้นตอนแรกให้ติดตั้ง ฝ้าแผ่นบน เข้ากับโครงคร่าวฝ้าซึ่งยึดกับแป

จากนั้นติดตั้งโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี C-Line ยึดกับฝ้าแผ่นบน ใกล้กับหลังคาเมทัลชีท ในบริเวณรอยต่อโครงสร้างให้กรุด้วยแผ่นฉนวนใยแก้วซึ่งเลือกความหนาได้ตามต้องการ แต่ควรมีความหนาอย่างน้อย 5 ซม.จากนั้น จึงติดตั้งแผ่นฝ้าล่างอีกชั้น แล้วทำการปิดขอบหลังคาโดยรอบ ด้วยไม้เชิงชาย ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

ข้อแนะนำ สำหรับบ้านที่ต้องการใช้หลังคาเมทัลชีท

บ้านที่เพิ่งปลูกเสร็จ หรือบ้านที่กำลังต่อเติม โดยเลือกใช้หลังคาเมทัลชีทเป็นวัสดุหลัก สามารถลดเสียงรบกวนได้ด้วยการเลือกใช้แผ่นเมทัลชีทบุฉนวนโฟม PU สำเร็จรูป หรือสามารถติดตั้งฉนวนใยแก้วเพิ่มเติมให้กับหลังคาได้

ซึ่งการลดเสียงของหลังคาเมทัลชีทด้วยวิธีนี้ ต้องวางและยึดลวดกรงไก่บนแป จากนั้นปูด้วยแผ่นฉนวนใยแก้วหุ้มฟอยล์ 1 หรือ 2 ด้านก็ได้ตามความต้องการ แต่ควนมีความหนาไม่เกิน 5 ซม. หรือ 2 นิ้ว หากมีความหนาน้อยกว่านี้ จะกันเสียงได้ไม่ดีเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม การลดเสียงดังของหลังคาเมทัลชีท ณ ตอนนี้ ยังไม่มีวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากใต้หลังคาเป็นพื้นที่โล่ง เช่น โรงจอดรถด้วย ก็จะทำให้เสียงที่เกิดจากบนหลังคา ยังคงสามารถเข้ามายังพื้นที่ใต้หลังคาได้อยู่ดี ดังนั้น ต้องเลือกใช้ หรือนำวิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม และงบประมาณที่มี ก็จะช่วยลดปัญหาเสียงรอบกวนได้ในระดับหนึ่ง

Share this Post