Tag Archives: รับสร้างบ้าน

ตลาดรับสร้างบ้าน ตจว.บูม หลังโครงการบ้านล้านหลังประกาศใช้

royalintertrade/ January 7, 2019/ ออกแบบ

ตลาดรับสร้างบ้าน ตจว.บูม หลังโครงการบ้านล้านหลังประกาศใช้             สมาคมรับสร้างบ้าน คาดว่าสถานการณ์ธุรกิจปีนี้มาแรง ซึ่งเป็นผลมาจากอานิสงส์โครงการบ้านล้านหลังของรัฐบาล ช่วยผลักดันตลาดบ้านสร้างเองปรับตัวสูงขึ้น ในกลุ่มราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัด นายสิทธิพร สุวรรณสุต ว่าที่นายกสมาคมรับสร้างบ้าน เผยถึงสถานการณ์ธุรกิจสร้างบ้านในปี 2562 ว่า ปริมาณและมูลค่าของตลาด “บ้านสร้างเอง” มีแนวโน้มปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มบ้านระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจาก “โครงการบ้านล้านหลัง” ที่ทางรัฐบาลเปิดตัวออกมาในช่วงปลายปี 2561ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก อานิสงส์ดังกล่าว ยังจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้านรายย่อย ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มผู้ “รับสร้างบ้าน” น๊อคดาวน์ด้วยเช่นกัน ที่ต้องเน้นเจาะตลาดบ้านในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท และคาดว่าปริมาณรวมถึงมูลค่าตลาดจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ ที่ได้รับอานิสงค์จากโครงการบ้านล้านหลังของรัฐบาล ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ “รับสร้างบ้าน” โดยเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการ ที่ต้องการจับตลาดสร้างบ้านในราคา 3-20 ล้านบาท ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ประเมินไว่ว่าความต้องการของผู้บริโภคจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน โดยอย่างยิ่งในช่วงต้นปี 2562 ประเทศไทยจะมีการจัดเลือกตั้ง เพื่อกลับเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากส่งผลดีต่อของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่มีต่อการเมืองไทยในวันข้างหน้า ในปี 2562 ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านต้องบริหารความเสี่ยงให้ดี นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังเผยปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

Read More

ส.รับสร้างบ้านเปิดหลักสูตร HBEX ยกระดับคนรุ่นใหม่

royalintertrade/ November 14, 2018/ ออกแบบ

ส.รับสร้างบ้านเปิดหลักสูตร HBEX ยกระดับคนรุ่นใหม่             เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมาคมรับสร้างบ้านได้ทำการเปิดสอนหลักสูตร HBEX หรือ Home Builder Expert  ซึ่งหลักสูตรนี้ สามารถช่วยยกระดับมาตรฐานธุรกิจก่อสร้างของผู้ประกอบการทุกคน ให้มีความมั่นคง ไปพร้อม ๆ กับการเสริมทักษะด้านการตลาด สำหรับหลักสูตร HBEX ที่ทางสมาคมรับสร้างบ้านเปิดขึ้นมานั้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการก่อสร้าง ให้สามารถปรับตัวเข้ากับาเทคโนโลยีและนัวตกรรมต่าง ๆ ที่นับวันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ไปจนถึงการทำการตลาดด้วยตนเอง นโยบายหลักของสมาคมรับสร้างบ้าน นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เผยว่า ในปีนี้มีนโยบายหลักคือ ต้องการเพิ่มกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ทุกองค์กรสามารถสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ไปจนถึงในแง่การขยายฐานของสมาชิก ที่จะเข้ามาสมทบเพิ่มอีกอย่างน้อย 10% สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประเมินว่า ในจำนวนการขยายฐานของสมาชิก จะประกอบไปด้วยวิศวกร สถาปนิก ช่างฝีมือ ไปจนถึงกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพรับจ้างสร้างบ้านที่มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีผลงานมาไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อเพื่อเสริมสร้างฐานธุรกิจก่อสร้างให้มีความแข็งแกร่งในทุกด้าน อยากเรียกหลักสูตร HBEX ของสมาคมรับสร้างบ้าน ต้องทำยังไง? สำหรับหลักสูตร HBEX ของสมาคมรับสร้างบ้าน จะเปิดทำการสอนและการประกอบกิจกรรมต่าง

Read More